Products产品中心

关键字:
 • 名称: 一次性X架
 • 画面尺寸: 60×160CM 80×180CM
 • 主要部件尺寸:
 • 净重: 0.32KG;0.36KG
 • 毛重: 16.63KG ; 19.84KG
 • 箱规: 106*40*40cm(65 pcs) 106*40*40cm(50 pcs)
 • 颜色: 黑色
 • 专利号:
 • 材质: 碳纤维
 • 型号: S-X11A
 • 浏览次数: 211

产品说明
    展架整体一次成形,免螺丝,携带安装方便快速,性价比高,适合大量投放使用

应用场合
    终端门店,商场促销,招聘会,办公会议等等

产品中心